COR DE MARIA

Eduquem amb el cor i des del cor

SERVEI DE MENJADOR AMB CUINA PRÒPIA

Oferim un servei de menjador amb cuina pròpia, amb menús elaborats per especialistes, adequats a l’edat i a les necessitats dels alumnes, sempre tenint en compte les dietes, al·lèrgies o intoleràncies alimentàries.

AMBIENTS D'APRENENTATGE

Són espais amb propostes i una gran varietat de materials estructurats i no estructurats on,  a través del joc, conviden a l’infant a crear situacions d’experimentació, de descoberta i de relació.  

ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES

Es duen a terme diferents activitats per tal de treballar la lectura, el cant coral, les destreses o tècniques d’estudi, els conceptes matemàtics i les TIC a través d’una metodologia més lúdica.

GRUPS D'APRENENTATGE​

Els nens i les nenes creen grups d’aprenentatge per tractar diverses assignatures a on organitzem la classe en petits grups heterogenis on els alumnes treballen de manera coordinada per resoldre tasques acadèmiques i aprofundir en el seu propi aprenentatge.

ESCOLA VERDA

Som una escola verda que té la voluntat d’educar envers el desenvolupament sostenible per tal que els i les nostres alumnes, juntament amb les seves famílies, siguin conscients de la importància de tenir cura del medi ambient i respectin els recursos que ens ofereix l’entorn. 

ENLLAÇOS I RECURSOS PER A L'ALUMNAT

ENLLAÇOS I RECURSOS PER A LES FAMÍLIES

ENLLAÇOS I RECURSOS PER AL PROFESSORAT

Eduquem amb el cor,

eduquem des del cor