Activitats d'Infantil

Activitats de Primària

Activitats Complementàries

Aprenem amb les TIC

Aquest taller parteix de la idea que les TIC constitueixen un estímul per aprendre. Pretenem que els i les alumnes adquireixin domini i autonomia en l’ús de dispositius electrònics i aplicacions. intel·lectual i com a eina de comunicació.

Aprenem amb les TIC

Aquest taller parteix de la idea que les TIC constitueixen un estímul per aprendre. Pretenem que els i les alumnes adquireixin domini i autonomia en l’ús de dispositius electrònics i aplicacions. intel·lectual i com a eina de comunicació.

Aprenem a Jugar

Viure experiències gratificants a partir de jocs de taula per tal de potenciar la comunicació, la cooperació, la presa de decisions, les negociacions, adquirir estratègies i reforçar l’hàbit de tenir cura dels materials.

Aprenem a Jugar

Viure experiències gratificants a partir de jocs de taula per tal de potenciar la comunicació, la cooperació, la presa de decisions, les negociacions, adquirir estratègies  i reforçar l’hàbit de tenir cura dels materials.

Let's have fun

Activitats lúdiques en llengua anglesa per tal que s’habituïn a l’escolta d’una llengua estrangera.

Destreses

Es pretén que els alumnes vagin adquirint progressivament habilitats cognitives com la percepció, l’atenció, la memòria, l’estructuració espacial i el pensament lògic.

Viu la Música

Oferir als nens i nenes propostes de caire vivencial que els ajudin a desenvolupar la creativitat, l’oïda musical i a establir relacions entre les emocions i la música.

Cant Coral

Es treballa la tècnica vocal i la interpretació col·lectiva. El cant coral desenvolupa la sensibilitat i el bon gust estètic des d’una mirada inclusiva.

Hora del Conte

Es duen a terme diferents propostes a través del gènere del conte. Es difon entre els i les alumnes la literatura oral i es fomenta la imaginació, la creativitat i l’hàbit de lectura.

Llegim

En aquest taller es pretén utilitzar la lectura com a font de plaer i enriquiment personal.

Expressió Corporal

Utilitzar el cos per desenvolupar les habilitats comunicatives no verbals i expressar amb gestos diferents vivències, emocions i sentiments evocats per la música d’una manera creativa i desinhibida.

Expressió Corporal

Utilitzar el cos per desenvolupar les habilitats comunicatives no verbals i expressar amb gestos diferents vivències, emocions i sentiments evocats per la música d’una manera creativa i desinhibida.