Ambients

Els ambients d’aprenentatge són espais amb propostes i una gran varietat de materials estructurats i no estructurats on,  a través del joc, conviden a l’infant a crear situacions d’experimentació, de descoberta i de relació. 

L’alumne és  el constructor del seu propi aprenentatge explorant lliurement segons els seus interessos i motivacions. És ell qui pren les decisions i cerca les seves pròpies estratègies.

Les mestres observem les descobertes que fan, fem de guies,  acompanyem als  infants a avançar en el seu procés de construcció dels aprenentatges i valorem el seu esforç.

QUÈ PRETENEM AMB ELS  AMBIENTS ?

  • Utilitzar el joc com a font d’aprenentatge.
  • Partir dels interessos dels infants.
  • Dissenyar situacions múltiples i variades per aprendre.
  • Respectar el temps individual i la lliure elecció.
  • Potenciar la formulació d’hipòtesis, l’experimentació, la manipulació, la recerca i la constant descoberta.
  • Cultivar la imaginació, la creativitat i la sensibilitat.
  • Afavorir  la cerca de camins diversos i de solucions diferents.