Activitats Complementàries

Educació Infantil

Jocs matemàtics

Els nens i nens d’aquestes edats aprenen a través de l’observació de les coses que els envolten. Amb aquest taller es pretén que el/la nen/a pensi matemàticament, és a dir, que aprengui a mirar el món amb ulls matemàtics; que descobreixi quantitats, formes, posicions i mesures de dels objectes més propers.

Taller d'experiments

L’experimentació és una manera de canalitzar la curiositat del infants i d’encendre una espurna engrescadora amb l’objectiu de que es qüestionin per què passen certes coses tot formulant-se hipòtesis.

L'hora del conte

El conte és un recurs molt valuós a l’etapa d’educació infantil. Desperta la imaginació i la curiositat de cada nen i nena alhora que estimula la seva creativitat.

Expressió corporal

Expressar-se amb el cos permet desenvolupar les possibilitats motrius, expressives i creatives de cada un. A través del moviment es poden expressar vivències i emocions a la vegada que es pren consciència del propi cos.

Aprenem amb les TIC

Amb les TIC s’inicia un primer contacte amb l’ordinador. Tenint en compte que vivim immersos en una era tecnològica, és important que l’alumnat en sàpiga fer un bon ús. Es treballa a través de programari educatiu relacionat amb els aprenentatges de l’aula i diversos jocs lúdics.

Educació Primària

Cant coral

Partim del fonament que la veu és el primer instrument musical del que disposen els/les nostres alumnes i volem aconseguir que la cançó sigui el principal mitjà d’expressió musical a l’escola. El cant coral aporta beneficis en el desenvolupament personal i social dels nostres alumnes: inicien des de ben petits l’adquisició d’una bona tècnica vocal, ajuda també a millorar la capacitat auditiva del nostre alumnat i contribueix a desenvolupar l’afinació, millora la memorització, el coneixement de la llengua, l’expressió oral,... El cant coral és també un mitjà ideal per desenvolupar l’educació en valors i permet desenvolupar normes de convivència, de socialització, el respecte propi i el dels companys/es.

Taller de lectura LLEGIM

La lectura és sense cap mena de dubte una habilitat bàsica que s’aprèn i que els alumnes han de dominar per tal de comprendre i interpretar adequadament el món que els envolta. Els alumnes de primària gaudeixen del servei de préstec de la Biblioteca Carles Fages de Climent.

PAI

Treballem destreses partir d’activitats que potencien l’atenció, concentració, la distribució espaial, les associacions i el raonament. Així, d’una manera lúdica, adquirim estratègies que ens serviran de manera transversal i podrem aplicar el dia a dia. Considerem molt important que els nostres alumnes acabin l’educació primària amb uns hàbits d’estudi adequats que els permetin gestionar correctament el seu treball i estudi diari a l’etapa de secundària. per aquest motiu, a sisè es treballen diferents tècniques d’estudi que els permetin poder adquirir les habilitats necessàries perquè esdevinguin competents i així obtenir millors èxits acadèmics.

Ensenyament assistit per ordinador

L’objectiu principal d’aquesta activitat és motivar i estimular l’interès dels nens per l’ús de l’ ordinador i convertir-lo en una eina més de treball quotidià. Pretenem que l’alumne adquireixi una alfabetització tecnològica pròpia de l’edat i que integri l’ús de les TIC com a instrument de treball intel·lectual i com a eina de comunicació.

Jocs matemàtics

Aprendre a través del joc fonamenta l’adquisició dels aprenentatges; sobretot del bloc de geometria, ja que permet comprendre conceptes abstractes. Altres blocs de continguts com la numeració i el càlcul es treballen mitjançant reglets i jocs de conversió. També s’utilitzen jocs de taula que paral·lelament potencien el seguiment de les normes dels jocs i el respecte entre companys/es.