Activitats Complementàries

Educació Infantil

Taller de matemàtica

Els nens i nens d’aquestes edats aprenen totalment de l’observació de les coses que els envolten. Amb aquest taller intentarem que el nen/a pensi matemàticament, és a dir, que aprengui a mirar el món amb ulls matemàtics; que descobreixi quantitats, formes, posicions i mesures de les coses que té al seu abast més quotidià.

Taller d'experiments

L’experimentació és una manera de canalitzar la curiositat del infants, d’encendre l’espurna del qüestionar-se per què passen certes coses i per trobar explicacions als fenòmens, i fer-ho a partir d’una àrea amb un atractiu innat pels nens i nenes.

L'hora del conte

El conte és un recurs molt valuós a l’etapa d’educació infantil. Resulta molt gratificant observar l’interès que desperten els contes en els nens. A més, permeten treballar diferents aspectes i, per tant, tenen un valor educatiu molt important.

Expressió corporal/psicomotricitat

La psicomotricitat té l’objectiu de desenvolupar les possibilitats motrius, expressives i creatives a partir del cos. Per tant a partir del moviment el nen/a podrà expressar totes les seves vivències, emocions, afectivitat i pensament, per així després poder iniciar-se en la construcció dels seus coneixements.

Aprenem amb les TIC

Les TIC constitueixen un estímul per aprendre, per tant és una eina que podem utilitzar molt sovint i en totes les àrees per tal que els alumnes adquireixin autonomia en l’ús de l’ordinador.

Educació Primària

Cant coral

Partim del fonament que la veu és el primer instrument musical del que disposen els/les nostres alumnes i volem aconseguir que la cançó sigui el principal mitjà d’expressió musical a l’escola. El Cant Coral aporta beneficis en el desenvolupament personal i social dels nostres alumnes: inicien des de ben petits l’adquisició d’una bona tècnica vocal, ajuda també a millorar la capacitat auditiva del nostre alumnat i contribueix a desenvolupar l’afinació, millora la memorització, el coneixement de la llengua, l’expressió oral,...El cant coral és també un mitjà ideal per desenvolupar l’educació en valors i permet desenvolupar normes de convivència, de socialització, respecte propi i dels companys.

Taller de lectura

La lectura és sense cap mena de dubte una habilitat bàsica que s’aprèn i que els alumnes han de dominar per tal de comprendre i interpretar adequadament el món que els envolta. El nostre Pla lector vol impulsar la lectura com a via fonamental del coneixement, inclosa en totes i cada una de les àrees.

Tècniques d'estudi

Considerem molt important que els nostres alumnes acabin l’ Educació Primària amb uns hàbits d’estudi adequats que els permetin gestionar correctament el seu treball i estudi diari. Es treballen diferents tècniques d’estudi que els permetin poder adquirir les habilitats necessàries perquè esdevinguin competents i així obtenir millors èxits acadèmics.

Ensenyament assistit per ordinador (Informàtica)

L’objectiu principal d’aquesta activitat és motivar i estimular l’interès dels nens per l’ús de l’ ordinador i convertir-lo en una eina més de treball quotidià.Pretenem que l’alumne adquireixi una alfabetització tecnològica pròpia de l’edat i que integri l’ús de les TIC com a instrument de treball intel·lectual i com a eina de comunicació.

Jocs matemàtics

Els joc és una activitat humana present en tots els temps i en totes les cultures. Així mateix, el joc ofereix un context molt adequat per a l'ensenyament a l'Educació Primària, tant en general com especialment a l'àrea de matemàtiques. Aquesta assignatura complementària es centra en el món del joc i la seva relació amb les matemàtiques i amb el seu aprenentatge.