Comunicació Família-Escola

Agenda

A partir de Cicle Mitjà, és imprescindible l’ús de l’agenda escolar com a mitjà de relació entre l’escola i la família. En l’apartat corresponent, s’hi han de comunicar les justificacions per absència, per falta de puntualitat, per visites mèdiques.

Com a normativa, els pares o tutors han d’avisar telefònicament a l’escola per comunicar l’absència del seu fill/a i justificar-ho per escrit.

Segons la normativa del Departament, Resolució de 22 de juny de 2017, l’escola té l’obligació de comunicar a Serveis Socials, les faltes d’assistència reiterades no justificades.

Entrevistes i reunions

Cal concertar dia i hora d’entrevista amb el tutor/a, el mestre/a, direcció o administració amb anticipació. Preguem que en cada cas es respectin els horaris de visita.

De la mateixa manera, des del centre se us convocarà a reunions – entrevistes amb el suficient temps per tal que pugueu organitzar la vostra agenda. És el vostre deure assistir-hi.

Circulars i informacions

Les comunicacions i informacions de caire general de l’escola es faran arribar per correu electrònic – és important tenir les dades actualitzades-.

La resta de comunicats que requereixin autorització signada, a l’igual que en cursos anteriors, es faran arribar mitjançant la llibreta de comunicats o al sobre transparent (Educació Infantil).

Cal que us llegiu i signeu el resguard de cada una d’elles. També les podeu consultar a l'apartat de Circulars

Lliurament d'informes

Educació infantil

- 31 de gener de 2020

- 19 de juny de 2020

Educació primària

- 1er trimestre: 20 de desembre de 2019

- 2on trimestre : 03 d'abril de 2020

- 3er trimestre: 19 de juny de 2020

- Notes final de curs: 1r a 5è - 25 juny de 2020 / 6è: 25-26 de juny 2020

* Els pares i/o mares dels alumnes hauran de venir a l’escola a recollir els informes de final de curs en les hores assignades.