Entrades i sortides

El centre ha establert tres punts d'entrada i sortida al recinte escolar.

A cada un dels accessos l'entrada i sortida la realitzarà un total de tres grups estables en intervals de 10 minuts cadascun.Normativa

És molt important respectar aquest horari

En cas de venir amb antelació a buscar el/la vostre/a fill/a s’haurà de complimentar un registre justificant-ne el motiu.

Es recomana que només 1 membre de la família acompanyi el seu fill/a a les entrades i sortides de l'escola, complint les mesures de distància i seguretat, per tal d'evitar aglomeracions.