Projecte de Pastoral - Valors

El centre té com a objectiu que els alumnes creixin i es formin de manera integral. Som una escola cristiana amb la voluntat de transmetre, per una banda, els coneixements derivats dels principals temps litúrgics i festivitats religioses i, per altra banda, un conjunt de valors i aptituds per tal d’esdevenir éssers reflexius, crítics, i solidaris.

L’escola apropa la religió als alumnes mitjançant la realització d’ activitats vivencials centrades en que cada nen i nena comprengui el missatge de l’evangeli i sàpiga el motiu pel qual es celebren les festes del calendari cristià. Es dóna especial importància a:

• la festivitat de la infantesa de Maria.

• el temps d’Advent que culmina en el Nadal.

• el període de la Quaresma i la Pasqua.

• el mes de Maria al maig.

• la celebració de la diada de la nostra fundadora Mare Esperança González i Puig.

La comunitat educativa inclou a les famílies del nostre alumnat i, per aquest motiu, se les convida a participar en diverses activitats i celebracions.

El Parlament de Catalunya declara a l’article 1 dels drets dels infants que: “La primera idea és que, encara que ja veus que tots els nens i nenes sou diferents —perquè heu nascut a llocs diferents, perquè teniu famílies diferents, perquè feu coses diferents, perquè uns teniu els cabells rossos i uns altres els teniu negres…—, tots sou iguals pel que fa als drets que teniu”. Fent èmfasi en aquesta idea, treballarem per aconseguir que els alumnes entenguin i valorin la igualtat entre ells i posin en pràctica aquest valor dins la pràctica de la convivència.

Dins l’àmbit d’educació en valors cada curs ens centrem en un lema com a eix vertebradors per a desenvolupar un seguit de bones pràctiques que fomentin el respecte, la tolerància, l’empatia i la col·laboració. Davant la diversitat cultural, religiosa, ètnica, social... del nostre alumnat, es considera oportú incidir en la igualtat i la diferència personal dins un marc de respecte cap els i les companys/es del grup. Enguany el lema és:


“SÓC ÚNIC I ESPECIAL I A LA VEGADA IGUAL QUE ELS ALTRES!”


Anualment es celebra la diada de la Pau per tal de fomentar la NO VIOLÈNCIA contribuint a generar un bon ambient dins el centre i entorn.

Així mateix, l’escola forma part del projecte de la Diputació de Girona “l’Aventura de la Vida”. Es desenvolupa durant les sessions de tutoria i es basa en l’adquisició d’habilitats per a la vida de manera que els nens i les nenes esdevinguin competents davant els diferents reptes que se’ls plantegin.

Es treballen cinc habilitats de la vida:

• el respecte vers un mateix.

• afrontar reptes i desafiaments.

• manejar la tensió.

• relacionar-se correctament.

• el mes de Maria al maig.

• prendre decisions de manera reflexiva.