Projectes Interdisciplinars

Es tracta de projectes de temes diversos amb activitats competencials que interrelacionen totes les àrees.

Aquest tema normalment és proposat pels mateixos alumnes, segons les seves curiositats o interessos.

La metodologia de l’aprenentatge és cooperativa i es promou l’autonomia dels grups.

En el blog de cada Cicle anirem penjant els projectes que anem treballant.