Educació en valors

L’escola forma part del projecte de la Diputació de Girona “Descobrint” a educació infantil i “L’aventura de la vida” a educació primària. Es desenvolupa en el marc de les sessions de tutoria i es basa en l’adquisició d’habilitats per a la vida per tal que els nens i les nenes esdevinguin competents davant els diferents reptes que se’ls plantegin. 

A educació infantil es treballen principalment tres unitats didàctiques que inclouen el àmbits del jo, nosaltres i el món.: 

  1. M’agrada com soc. 

  1. M’agrada sentir. 

  1. M’agrada expressar-me. 

A educació primària es prioritzen cinc habilitats bàsiques: 

  1. El respecte vers un mateix. 

  1. Afrontar reptes i desafiaments. 

  1. Manejar la tensió. 

  1. Relacionar-se correctament. 

  1. Prendre decisions de manera reflexiva. 

Dins l’àmbit d’educació en valors, cada curs ens centrem en un lema com a eix vertebrador per a desenvolupar un seguit de bones pràctiques que fomentin el respecte, la tolerància, l’empatia i la col·laboració. 

Donada la situació social derivada de la pandèmia de la COVID-19 i tenint present la importància que té l’escola com a agent socialitzador per als infants, enguany s’insistirà en el respecte als companys i les companyes per a la recerca del bé comú, mitjançant el lema:  

Diseño sin título (12)