Treball per projectes

En el  treball per projectes partim d’una pregunta repte, contextualitzada  en l’entorn més  proper als alumnes,  que hauran de resoldre.

L’alumne és el protagonista del seu procés d’aprenentatge. Es planteja problemes, dubtes, preguntes  i a través de la investigació, l’experimentació, el treball  en equip i el guiatge dels mestres adquireix  coneixements transversals.