Espais

L’edifici es composa de tres plantes que s’estructuren en dos sectors; un per educació infantil i cicle inicial; i un altre per cicle mitjà i superior. 

Cada curs disposa d’aules espaioses amb pissarra i biblioteca, i cada cicle, té al seu abast piques i lavabos. 

El centre té aules específiques d’anglès, música, informàtica i plàstica, així com altres espais polivalents com el racó Sofà de lectura, nombroses aules i una sala d’actes/teatre. 

El centre vol afavorir els canvis i avenços en relació a les noves tecnologies. Per aquest motiu, cada aula està dotada amb pissarra digital i/o projector, ordinador portàtil, i l’aula d’informàtica té tots els ordinadors connectats en xarxa i a Internet. 

Les instal·lacions actuals inclouen dues pistes equipades amb cistelles i porteries per als patis d’educació primària, un pati ben condicionat per educació infantil, un gimnàs amb dutxes i lavabos, un hort, una piscina, dos menjadors i cuina pròpia. 

L’equip de mestres és un dels factors fonamentals per aconseguir una escola de qualitat. El centre té un claustre estable, compromès i en constant formació. 

L’equip docent treballa coordinadament sota el lideratge de l’equip directiu. Setmanalment, els/les mestres es reuneixen per comissions i cicles per prendre decisions conjuntes de manera consensuada.