Educació Infantil

Aprenem amb les TIC

Aquest taller parteix de la idea que les TIC constitueixen un estímul per aprendre. Pretenem que els i les alumnes adquireixin domini i autonomia en l’ús de dispositius electrònics i aplicacions.

Aprenem a Jugar

Viure experiències gratificants a partir de jocs de taula per tal de potenciar la comunicació, la cooperació, la presa de decisions, les negociacions, adquirir estratègies i reforçar l’hàbit de tenir cura dels materials.

Viu la Música

Oferir als nens i nenes propostes de caire vivencial que els ajudin a desenvolupar la creativitat, l’oïda musical i a establir relacions entre les emocions i la música.

Hora del Conte

Es duen a terme diferents propostes a través del gènere del conte. Es difon entre els i les alumnes la literatura oral i es fomenta la imaginació, la creativitat i l’hàbit de lectura.

Let’s Have Fun

Activitats lúdiques en llengua anglesa per tal que s’habituïn a l’escolta d’una llengua estrangera.

Expressió Corporal

Utilitzar el cos per desenvolupar les habilitats comunicatives no verbals i expressar amb gestos diferents vivències, emocions i sentiments evocats per la música d’una manera creativa i desinhibida.