Ambients

Els ambients d’aprenentatge són espais amb propostes i una gran varietat de materials estructurats i no estructurats on, a través del joc, conviden a l’infant a crear situacions d’experimentació, de descoberta i de relació. 

L’alumne és el constructor del seu propi aprenentatge explorant lliurement segons els seus interessos i motivacions. És ell qui pren les decisions i cerca les seves pròpies estratègies.

Les mestres observem les descobertes que fan, fem de guies, acompanyem als infants a avançar en el seu procés de construcció dels aprenentatges i valorem el seu esforç.

Què pretenem amb els ambients?