La Nostra Història

L’any 1862 la religiosa Esperança González i Puig, fundà la congregació d’Esclaves de l’Immaculat Cor de Maria, basant-se en el precepte de la caritat i una atenció especial a les dones marginades.

En aquella època, la ciutat de Figueres era un municipi molt proper a França, considerat centre comercial de referència per tots els pobles que l’envoltaven. Per aquest motiu, esdevenia un punt de trobada amb molta interacció social. A mesura que anaven passant els anys, es va fer palesa la necessitat social d’oferir un espai on atendre la difícil situació en que es trobaven moltes joves i dones marginades i així, el 26 de març de 1879, Esperança fundà el Cor de Maria de Figueres.

Seguint amb aquesta línia, el centre va seguir donant resposta a les necessitats socials del barri i és per això, l’any 1973, va esdevenir l’actual institució escolar. Aquest centre sempre ha prioritzat la integració social i ha procurat la formació integral dels infants.

Com ja indica el nom de la congregació, les accions que es duen a terme es fan des del cor i amb el cor. L’alegria i l’afecte són part fonamental de cada un dels actes que es realitzen i, per aquest motiu, es té present en el dia a dia la frase d’Esperança: “M’agrada que estigueu contents”.