Pastoral

Som una escola cristiana amb la voluntat de transmetre, per una banda, els coneixements derivats dels principals temps litúrgics i festivitats religioses i, per altra banda, un conjunt de valors i aptituds per tal d’esdevenir éssers reflexius, crítics i solidaris. L’objectiu principal del centre és que els i les alumnes creixin i es formin de manera integral. 

L’escola apropa als nens i nenes la religió mitjançant la realització d’activitats vivencials centrades en la comprensió del missatge de l’evangeli i el coneixement del motiu pel qual es celebren les festes del calendari cristià. Es dona especial rellevància a:

INFANTESA DE MARIA

Celebració a la capella 2021