Tallers

Els tallers són activitats experimentals, manipulatives, d’expressió oral , corporal i artística on fomentem la cooperació entre els alumnes.

Es creen grups heterogenis intercicles per tenir un grup més reduït d’alumnes i així poder afavorir la seva participació i intervenció a l’activitat proposada.