Treball per Projectes

En el treball per projectes partim d’una pregunta repte, contextualitzada en l’entorn més proper als alumnes,  que hauran de resoldre.

L’alumne és el protagonista del seu procés d’aprenentatge. Es planteja problemes, dubtes, preguntes i a través de la investigació, l’experimentació, el treball  en equip i el guiatge dels mestres adquireix coneixements transversals.