Escola Verda

Som una escola verda que té la voluntat d’educar envers el desenvolupament sostenible per tal que els i les nostres alumnes, juntament amb les seves famílies, siguin conscients de la importància de tenir cura del medi ambient i respectin els recursos que ens ofereix l’entorn.